Reglementen

Hart Academy beschikt over een klachtenreglement en algemene voorwaarden. Op verzoek zenden wij u die toe.

x