Nieuwsarchief 2022

Effectiviteit publiekrechtelijke gedragsregels december 2022

Frank ’t Hart doet in zijn bijdrage aan de Lustrumbundel van de Vereniging voor Financieel Recht drie aanbevelingen ter verbetering van de effectiviteit van publiekrechtelijke gedragsregels.

Duiding actuele Kifid-uitspraken verzekeringssector december 2022

Frank ’t Hart en Christian Wulf hebben op 28 november 2022 tekst en uitleg gegeven over enkele Kifid-uitspraken op het gebied van verzekeren bij de Insurance Academy van het Verbond van Verzekeraars.

Zij hebben zes voor de praktijk belangrijke Kifid-uitspraken uit het eerste half jaar van 2022 geselecteerd en nader toegelicht gevolgd door aandachtpunten en tips voor de praktijk. Liefhebbers kunnen hier de presentatie terugkijken via de website van het Verbond van Verzekeraars.

De-risking november 2022

De-risking is een belangrijke keerzijde van de aanpak van de bestrijding van financieel economische criminaliteit door financiële ondernemingen. Lees hier de kritische kanttekeningen van Frank ’t Hart.

Zorgplichtbeheerder van een beleggingsinstelling november 2022

De Commissie van Beroep is ingegaan op de zorgplicht van een beheerder van een beleggingsinstelling. Lees hier de annotatie van Frank ’t Hart.

Plan van aanpak witwassen november 2022

Frank ‘t Hart gaf gisterenmiddag tijdens de ledenvergadering van VV&A een toelichting op twee actuele ontwikkelingen. Ten eerste, het wetsvoorstel Plan van aanpak witwassen dat onder andere voorziet in een screening van cliënten met een hoogrisico op witwassen. Ten tweede, de publicatie door DNB van de Good Practice over – kort gezegd – de interpretatie van milieurisico’s in het risicomanagement. VV&A heeft aan de hand van deze DNB Good Practice richtsnoeren voor haar leden ontwikkeld. Zie hier een selectie uit de presentatie.

Grenzen aan effectiviteit van nudging november 2022

Tijdens het NVB/AFM seminar over consumentengedrag sprak Frank ’t Hart over de grenzen van de effectiviteit van nudging. Een impressie en enkele sheets van zijn presentatie vindt u hier.

Aanpak witwassen november 2022

Frank 't Hart gaf live commentaar op het wetsvoorstel plan van aanpak witwassen tijdens het radioprogramma BNR Zakendoen. Zie hier het live-interview.

Do's and don'ts voor leidinggevenden oktober 2022

Leidinggevenden worden in toenemende mate ter verantwoording geroepen. Toezichtsrechtelijk, strafrechtelijk of civielrechtelijk. Felix Wolthuis Scheeres behandelt in zijn column geschreven voor Investment Officer drie belangrijke uitspraken over de verantwoordelijkheid van leidinggevenden en geeft hierbij praktische do’s en don’ts. U leest de column hier.

AFM wil invloed op verwachte rendementen september 2022

Christian Wulf heeft enkele kanttekeningen geplaatst bij de aanvulling op de bestaande Leidraad Advies- en vermogensbeheerdienstverlening. Dat de AFM aandacht vraagt voor onrealistische verwachtingen is een goede zaak. Het lijkt er echter op alsof de AFM doet voorkomen dat beleggingsondernemingen verplicht zijn om verwachte rendementen te hanteren om te kunnen bepalen of het concrete doelvermogen wordt behaald. U leest het column hier.

Light beheer augustus 2022

Laura Stortelder schreef voor Investment Officer een column over het light regime. Hierin maakt zij een analyse van de registraties van deze fondsen en de doorlopende voorschriften waaraan de light beheerder moet voldoen. U leest het artikel hier.

Ken uw duurzame klant juli 2022

Vanaf 2 augustus aanstaande moeten beleggingsondernemingen de duurzaamheidsvoorkeuren van klanten uitwinnen als onderdeel van het ken-uw-klant beginsel. Casper Westerink legt in zijn column voor Investment Officer de belangrijkste verplichtingen uit en beantwoordt enkele prangende praktijkvragen. U leest zijn column hier.

Zorgplicht beleggingsverzekeringen juli 2022

Frank ‘t Hart heeft in Ondernemingsrecht een annotatie geschreven naar aanleiding van de prejudiciële beslissing van de Hoge Raad over de zorgplicht bij beleggingsverzekeringen. U leest de annotatie hier.

Unieke samenwerking Hart advocaten met het Verbond van Verzekeraars juli 2022

Vanaf november 2022 organiseren Hart advocaten en het Verbond online sessies waarbij voor de praktijk relevante duiding wordt gegeven aan Kifid-uitspraken. Iedere sessie bespreken Frank ’t Hart en Christian Wulf 4 tot 6 actuele uitspraken. Per uitspraak worden de feiten, belangrijkste overwegingen van het Kifid en enkele tips voor de praktijk gegeven. To the point en praktijk gericht dus. Inschrijven kan via deze link. Het persbericht van het Verbond van Verzekeraars leest u hier.

De omstreden klant juni 2022

Frank ’t Hart schreef in het Tijdschrift voor Financieel Recht over het spanningsveld dat ontstaat als financiële ondernemingen belangen moeten afwegen zoals het beginsel dat eenieder toegang moet hebben tot financiële dienstverlening als het beginsel dat de integriteit van het financiële stelsel moet worden gewaarborgd. Lees hier zijn artikel.

Het (bonus)plafond is bereikt juni 2022

In zijn column op investmentofficer.nl besteedt Koen Poppe aandacht aan de nieuwe beloningsregels per 1 juli 2022. De aanscherping van het bonusplafond, de retentieplicht en de plicht tot rekening en verantwoording komen aan bod. U leest hier zijn column.

Poortwachtersfunctie mei 2022

Frank ‘t Hart gaf een live interview aan BNR Nieuwsradio over de poortwachtersfunctie van financiële instellingen. De directe aanleiding was het besluit van de AFM om aan Robeco een boete op te leggen. Ook sprak hij over de gevolgen van intensiever toezicht voor klanten van financiële instellingen. Luister hier het interview.

De beheerder als poortwachter april 2022

De AFM heeft recent een boete van € 2 miljoen aan Robeco opgelegd wegens overtreding van de Wwft. Welke lessen kunnen uit dit boetebesluit van de AFM worden getrokken? Daira Cervera Garcia schreef hierover een bijdrage in Investment Officer.

Medewerkingsplicht cliënten (Wwft) april 2022

Van cliënten mag medewerking worden verlangd bij de naleving van de Wwft. Lees hier de annotatie van Frank ’t Hart hierover.

Kopietje paspoort maart 2022

De Geschillencommissie van het Kifid heeft onlangs een belangwekkende uitspraak gedaan voor de dagelijkse praktijk van financiële ondernemingen. Financiële ondernemingen mogen niet langer een onbewerkt ‘kopietje paspoort’ van een cliënt vastleggen en bewaren. Lees hier de column hierover van Casper Westerink op Investment Officer.

Finfluencers & gebakken bananen februari 2022

In het zojuist verschenen Tijdschrift voor Financieel Recht is aandacht besteed aan het fenomeen van finfluencers en de wijze waarop finfluencers wel en niet-gereguleerd zijn. Van de miljonairsclub tot Beursgorilla Jacko; ze komen allemaal aan bod. U leest het artikel van Frank 't Hart hier.

Nieuwe marketingregels voor fondsen februari 2022

Per 4 februari jl. moet reclamemateriaal voor beleggingsfondsen voldoen aan nieuwe marketingregels. Laura Stortelder schreef hierover een bijdrage voor Fondsnieuws.

Presentatie bij VV&A over Geschiktheidstoets en Informele maatregelen februari 2022

Christian Wulf en Frank ’t Hart hebben op 9 februari 2022 een presentatie gegeven tijdens de ledenbijeenkomst van de Vereniging van Vermogensbeheerders & Adviseurs. Zij hebben enkele actuele onderwerpen behandeld, zoals: de AFM Agenda 2022, Informele maatregelen, Geschiktheidstoets en Nazorg.

Enkele sheets van deze presentaties zijn hier te zien.

Handhaving en maatregelen AFM januari 2022

In de bijdrage van Christian Wulf voor Fondsnieuws van deze maand een overzicht van de trends ten aanzien van het aantal (in)formele maatregelen door de AFM. Lees de bijlage hier.

Duurzaamheid en productontwikkeling januari 2022

Christian Wulf schrijft in De Beursbengel (het vakblad voor de verzekeringsbranche) over duurzaamheid en productontwikkeling. Het artikel lees je hier.