NIEUWS EN PUBLICATIES

Marketingimplicaties voor beleggingsondernemingen april 2024

Beleggingsondernemingen die ESG ratings gebruiken zullen aan aanvullende transparantieverplichtingen moeten voldoen. Dat geldt ook voor execution-only aanbieders hoewel die niet aan SFDR moeten voldoen.

Casper Westerink schrijft in zijn column voor Investmentofficer.nl wat hiervan de concrete impact is voor de praktijk.

Legal 500 april 2024

Ons kantoor staat sinds 2013 onafgebroken als recommended firm in de Legal 500.

Leerboek Financieel Recht februari 2024

In de zojuist verschenen tweede druk van het Leerboek Financieel Recht heeft Frank 't Hart zijn bijdrage over toezicht en handhaving op de financiële markten, geactualiseerd. Het leerboek is een must voor iedereen die relatief makkelijk zich goed wil inlezen in dit inmiddels belangwekkende rechtsgebied. Voorzien van praktijkvoorbeelden en rechtspraak, geeft Frank's bijdrage goed zicht en begrip voor de wijze waarop toezichthouder hun onderzoeken verrichten en in het geval van overtredingen, handhavend optreden.

De tweede druk van het leerboek is te bestellen via Ars Aequi.

Zorgplicht jegens derden februari 2024

Frank 't Hart gaat in zijn recente JOR-annotatie (JOR 2024/11) in op de tweedeling die het leerstuk van zorgplicht jegens derden kent.

Ten eerste, de zorgplicht vanwege specifieke deskundigheid die de instelling heeft ten aanzien van het financieel toezichtsrecht. Denk aan het handelen in strijd met een wettelijke vergunningsplicht of de prospectusplicht, onderwerpen die ook centraal stonden in het MeesPierson/Ten Bos, Safe Haven en Van den Berg arrest.

Ten tweede, de huidige tendens om banken en andere instellingen aansprakelijk te stellen, omdat die instellingen wisten dan wel behoorden te weten dat crediteuren van een klant van die instelling benadeeld werden. Dat doet zich met name voor in zaken waar aan een bank wordt verweten dat die uit hoofde van het haar Wwft-monitoringsplicht wist of behoorde te vermoeden dat mogelijk sprake was van onregelmatigheden. Deze zorgplicht jegens derden wordt vooralsnog begrensd door twee belangrijke voorwaarden.

Clientenonderzoek tegen witwassen kan efficienter januari 2024

Moet een particuliere belegger nu zowel door zijn vermogensbeheerder als door de depotbank onderworpen worden aan een Wwft-cliëntenonderzoek? En wie is dan daarvoor verantwoordelijk? Laura Stortelder noemt in haar bijdrage voor Investment Officer een aantal praktijktips en verbeteringen die in wet- en regelgeving doorgevoerd zouden moeten worden.

Hart Academy

Ons kantoor kent een eigen opleidingsinstituut: Hart Academy. Dit opleidingsinstituut is erkend door de Orde van Advocaten. Hart Academy geeft in-house leergangen en workshops. Iedere opleiding is maatwerk.

play
video
Kifid uitspraken tweede helft 2023
januari 2024 | archief
NVB/AFM Gebruik van gedragsinzichten
NVB/AFM event Gebruik van gedragsinzichten
Frank \'t Hart bij BNR Zakendoen
Frank 't Hart bij BNR Zakendoen
december 2022 | archief
Laura Stortelder in de Pensioen Talkshow
Laura Stortelder in de Pensioen Talkshow