Nieuwsarchief 2024

Investment Officer: Help de duurzame belegger juni 2024

De Autoriteit Financiële Markten gaat onderzoeken of en hoe beleggingsondernemingen duurzaamheidsregels naleven in het productontwikkelingsproces en de geschiktheidstoets. In mijn bijdrage voor Investment Officer NL een aantal highlights uit het rapport dat de AFM hierover recentelijk publiceerde (inclusief ‘handvatten’). Verder deel ik een aantal observaties uit de praktijk. Lees hier de bijdrage.

AFM's (nieuwe) beleid voor affiliate marketing mei 2024

Koen Poppe heeft voor een informatieve column geschreven over het voorgestane beleid van de AFM met betrekking tot de verantwoordelijkheid van financiële ondernemingen voor affiliate marketing. Zijn bijdrage aan de Investment Officer leest u hier.

De duurzame drager problematiek april 2024

Het Kifid komt tot een ander oordeel dan het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden met betrekking tot welke concrete eisen gesteld moeten worden aan een zogenaamde ‘duurzame drager’.

Wat een duurzame drager is en wat de gevolgen zijn van het niet op de juiste wijze verstrekken van de voorwaarden, leest u in Christian Wulf's column op Investment Officer.

Marketingimplicaties voor beleggingsondernemingen april 2024

Beleggingsondernemingen die ESG ratings gebruiken zullen aan aanvullende transparantieverplichtingen moeten voldoen. Dat geldt ook voor execution-only aanbieders hoewel die niet aan SFDR moeten voldoen.

Casper Westerink schrijft in zijn column voor Investmentofficer.nl wat hiervan de concrete impact is voor de praktijk.

Legal 500 april 2024

Ons kantoor staat sinds 2013 onafgebroken als recommended firm in de Legal 500.

Leerboek Financieel Recht februari 2024

In de zojuist verschenen tweede druk van het Leerboek Financieel Recht heeft Frank 't Hart zijn bijdrage over toezicht en handhaving op de financiële markten, geactualiseerd. Het leerboek is een must voor iedereen die relatief makkelijk zich goed wil inlezen in dit inmiddels belangwekkende rechtsgebied. Voorzien van praktijkvoorbeelden en rechtspraak, geeft Frank's bijdrage goed zicht en begrip voor de wijze waarop toezichthouder hun onderzoeken verrichten en in het geval van overtredingen, handhavend optreden.

De tweede druk van het leerboek is te bestellen via Ars Aequi.

Zorgplicht jegens derden februari 2024

Frank 't Hart gaat in zijn recente JOR-annotatie (JOR 2024/11) in op de tweedeling die het leerstuk van zorgplicht jegens derden kent.

Ten eerste, de zorgplicht vanwege specifieke deskundigheid die de instelling heeft ten aanzien van het financieel toezichtsrecht. Denk aan het handelen in strijd met een wettelijke vergunningsplicht of de prospectusplicht, onderwerpen die ook centraal stonden in het MeesPierson/Ten Bos, Safe Haven en Van den Berg arrest.

Ten tweede, de huidige tendens om banken en andere instellingen aansprakelijk te stellen, omdat die instellingen wisten dan wel behoorden te weten dat crediteuren van een klant van die instelling benadeeld werden. Dat doet zich met name voor in zaken waar aan een bank wordt verweten dat die uit hoofde van het haar Wwft-monitoringsplicht wist of behoorde te vermoeden dat mogelijk sprake was van onregelmatigheden. Deze zorgplicht jegens derden wordt vooralsnog begrensd door twee belangrijke voorwaarden.

Clientenonderzoek tegen witwassen kan efficienter januari 2024

Moet een particuliere belegger nu zowel door zijn vermogensbeheerder als door de depotbank onderworpen worden aan een Wwft-cliëntenonderzoek? En wie is dan daarvoor verantwoordelijk? Laura Stortelder noemt in haar bijdrage voor Investment Officer een aantal praktijktips en verbeteringen die in wet- en regelgeving doorgevoerd zouden moeten worden.

Verwachtingen voor 2024 januari 2024

Frank ’t Hart heeft de uitdagingen voor 2024 op het gebied wet- en regelgeving gedeeld in een bijdrage aan de InvestmentOfficer.