NIEUWS EN PUBLICATIES

Lessons from the Court Room november 2023

Felix Wolthuis Scheeres heeft voor Investment Officer enkele voor de beleggingssector relevante uitspraken geselecteerd en voorzien van tips voor de praktijk. Orderuitvoering, het Wwft cliëntenonderzoek en zorgplicht komen aan de orde. Lees hier zijn column.

Over blaffen en bijten oktober 2023

Ambtshalve toetsing heeft een steeds grotere impact in de financiële sector: ‘het blaft en bijt’. De rechtspraak van het Hof van Justitie die voorheen uitging van een bevoegdheid maar al enige tijd van een verplichting voor rechters om uit eigen beweging te toetsen of sprake is van een oneerlijk beding, begint zijn sporen na te laten. Zo zijn diverse verzekeringen en consumptief kredietovereenkomsten meermaals onderworpen aan een ambtshalve toetsing. Ook het KiFID heeft kenbaar gemaakt ambtshalve te toetsen.

Frank 't Hart legt in de laatste editie van het Tijdschrift voor Financieel Recht kort de ontstaansgeschiedenis van de ambtshalve toetsing uit, hoe die toetsing in de praktijk geschiedt om vervolgens in te gaan op een van twee eind september gewezen arresten van het Hof Den Haag ten aanzien van bepaalde beleggingsverzekeringen.

Afscheid nemen is een kunst oktober 2023

De relatie beëindigen met klanten die een beleggingsrekening aanhouden kan niet zomaar. Dat is van belang, want als een opzegging onrechtmatig is, kan de beleggingsonderneming aansprakelijk gesteld worden voor geleden beleggingsverlies of andere schade. Een aantal recente (Kifid)-uitspraken biedt inzicht in de huidige stand van zaken. Voor Investment Officer schreef Laura Stortelder over het beëindigen van de relatie met klanten die een beleggingsrekening aanhouden. Lees haar tips and trics

Marketing aan banden? juli 2023

De Retail Investment Package gaat marketing aan banden leggen, zo lijkt het. Volgens de Europese Commissie lopen particuliere beleggers een steeds groter risico om op ongepaste wijze te worden beïnvloed door marketinginformatie en misleidende marketingpraktijken. Christian Wulf analyseert de voorschriften van de Europese Commissie voor beleggingsondernemingen in zijn bijdrage aan de Investment Officer.

Wanneer is een toezichthouder aansprakelijk? juli 2023

De Hoge Raad hanteert als maatstaf dat sprake moet zijn van ‘behoorlijk en zorgvuldig toezicht”. Dat klinkt als een afgewogen criterium maar de lat voor aansprakelijkheid ligt in de praktijk hoog.

Een toezichthouder kan wel aansprakelijk zijn indien voldoende ernstige en concrete aanwijzingen worden genegeerd en optreden uitblijft. Maar een toezichthouder is niet snel aansprakelijk voor de gevolgen van een keuze om al dan niet op te treden indien sprake is van een zogenaamd toezichthoudersdilemma.

In mijn zojuist gepubliceerde annotatie over dit onderwerp - mijn langste annotatie in de JOR ooit - zet ik de verschillende categorieën op een rij waarin een toezichthouder aansprakelijk kan worden gesteld.

Hart Academy

Ons kantoor kent een eigen opleidingsinstituut: Hart Academy. Dit opleidingsinstituut is erkend door de Orde van Advocaten. Hart Academy geeft in-house leergangen en workshops. Iedere opleiding is maatwerk.

play
video
Kifid uitspraken eerste helft 2023
juli 2023 | archief
NVB/AFM Gebruik van gedragsinzichten
NVB/AFM event Gebruik van gedragsinzichten
Frank \'t Hart bij BNR Zakendoen
Frank 't Hart bij BNR Zakendoen
december 2022 | archief
Laura Stortelder in de Pensioen Talkshow
Laura Stortelder in de Pensioen Talkshow