NIEUWS EN PUBLICATIES

De omstreden klant juni 2022

Frank ’t Hart schreef in het Tijdschrift voor Financieel Recht over het spanningsveld dat ontstaat als financiële ondernemingen belangen moeten afwegen zoals het beginsel dat eenieder toegang moet hebben tot financiële dienstverlening als het beginsel dat de integriteit van het financiële stelsel moet worden gewaarborgd. Lees hier zijn artikel.

Het (bonus)plafond is bereikt juni 2022

In zijn column op investmentofficer.nl besteedt Koen Poppe aandacht aan de nieuwe beloningsregels per 1 juli 2022. De aanscherping van het bonusplafond, de retentieplicht en de plicht tot rekening en verantwoording komen aan bod. U leest hier zijn column.

Poortwachtersfunctie mei 2022

Frank ‘t Hart gaf een live interview aan BNR Nieuwsradio over de poortwachtersfunctie van financiële instellingen. De directe aanleiding was het besluit van de AFM om aan Robeco een boete op te leggen. Ook sprak hij over de gevolgen van intensiever toezicht voor klanten van financiële instellingen. Luister hier het interview.

De beheerder als poortwachter april 2022

De AFM heeft recent een boete van € 2 miljoen aan Robeco opgelegd wegens overtreding van de Wwft. Welke lessen kunnen uit dit boetebesluit van de AFM worden getrokken? Daira Cervera Garcia schreef hierover een bijdrage in Investment Officer.

Medewerkingsplicht cliënten (Wwft) april 2022

Van cliënten mag medewerking worden verlangd bij de naleving van de Wwft. Lees hier de annotatie van Frank ’t Hart hierover.

Hart Academy

Ons kantoor kent een eigen opleidingsinstituut: Hart Academy. Dit opleidingsinstituut is erkend door de Orde van Advocaten. Hart Academy geeft in-house leergangen en workshops. Iedere opleiding is maatwerk.

play
video
Kifid overzicht 2e helft 2021
januari 2022 | archief
Laura Stortelder in de Pensioen Talkshow
Laura Stortelder in de Pensioen Talkshow