Nieuwsarchief maart 2020

HR over deskundigheid maart 2020

De Hoge Raad vernietigt het arrest van het Hof Amsterdam waarin was overwogen dat een bank een bijzondere zorgplicht heeft, enkel en alleen omdat de klant kwalificeert als een professionele belegger. Alle relevante omstandigheden zijn volgens de Hoge Raad van belang om de omvang van de zorgplicht te bepalen. Frank 't Hart gaat in zijn annotatie nader in op de invloed van de deskundigheid van een klant, op de omvang van de zorgplicht. Zijn annotatie leest u hier.

Tuchtrecht in de financiële sector maart 2020

De bundel ‘Tuchtrecht in de financiële sector’ is verschenen met bijdragen van Laura Stortelder en Frank ’t Hart. Laura Stortelder – secretaris van de Tuchtcommissie DSI - geeft ‘een kijkje achter de schermen’. Zij geeft tekst en uitleg over de tuchtprocedure zelf, geïllustreerd aan de hand van enkele opvallende uitspraken uit de praktijk. Haar bijdrage lees je hier. Frank ’t Hart heeft een analyse gemaakt van alle tuchtrechtspraak. Zijn bijdrage lees je hier.