Nieuwsarchief juni 2020

Wwft opleidingsplicht juni 2020

De in artikel 35 Wwft neergelegde verplichting om personeel op te leiden, is een terugkerend onderwerp in onderzoeken van zowel DNB als de AFM. Het intensieve toezicht dat op de naleving van deze verplichting wordt gehouden heeft er mede toe geleid dat de impact van deze opleidingsverplichting groter is geworden. Frank 't Hart heeft een annotatie geschreven bij een uitspraak van het College van Beroep voor het bedrijfsleven, waarin hij nader ingaat op de achtergrond van deze opleidingsverplichting en de concrete betekenis daarvan voor de praktijk. Van belang daarbij is dat naleving van de opleidingsverplichting niet alleen aantoonbaar is, maar dat ook de inhoud van de opleiding voldoet aan de daaraan te stellen eisen. Zijn annotatie leest u hier.

De strijd tegen witwassen juni 2020

Van banken en andere financiële ondernemingen wordt steeds meer verlangd ter voorkoming van witwassen. Niet alleen de regelgeving is aangescherpt maar ook is het toezicht op de naleving van de Wwft geïntensiveerd. Voor het nieuwste nummer van Ars Aequi heeft Frank 't Hart een opiniërend artikel geschreven over wat van banken verlangd mag worden in de strijd tegen witwassen. Het gaat daarbij onder andere om de principiële vraag of opsporingstaken de facto aan commerciële bedrijven opgelegd mogen worden. Het artikel richt zich tot banken maar is uiteraard van belang voor iedere financiële onderneming die onder de Wwft valt. De eerste pagina van mijn bijdrage leest u hier.