Nieuwsarchief oktober 2023

Over blaffen en bijten oktober 2023

Ambtshalve toetsing heeft een steeds grotere impact in de financiële sector: ‘het blaft en bijt’. De rechtspraak van het Hof van Justitie die voorheen uitging van een bevoegdheid maar al enige tijd van een verplichting voor rechters om uit eigen beweging te toetsen of sprake is van een oneerlijk beding, begint zijn sporen na te laten. Zo zijn diverse verzekeringen en consumptief kredietovereenkomsten meermaals onderworpen aan een ambtshalve toetsing. Ook het KiFID heeft kenbaar gemaakt ambtshalve te toetsen.

Frank 't Hart legt in de laatste editie van het Tijdschrift voor Financieel Recht kort de ontstaansgeschiedenis van de ambtshalve toetsing uit, hoe die toetsing in de praktijk geschiedt om vervolgens in te gaan op een van twee eind september gewezen arresten van het Hof Den Haag ten aanzien van bepaalde beleggingsverzekeringen.

Afscheid nemen is een kunst oktober 2023

De relatie beëindigen met klanten die een beleggingsrekening aanhouden kan niet zomaar. Dat is van belang, want als een opzegging onrechtmatig is, kan de beleggingsonderneming aansprakelijk gesteld worden voor geleden beleggingsverlies of andere schade. Een aantal recente (Kifid)-uitspraken biedt inzicht in de huidige stand van zaken. Voor Investment Officer schreef Laura Stortelder over het beëindigen van de relatie met klanten die een beleggingsrekening aanhouden. Lees haar tips and trics