Nieuwsarchief maart 2023

College Verbond van Verzekeraars maart 2023

Frank 't Hart en Christian Wulf van Hart advocaten hebben op 27 maart 2023 in de eerste van vier colleges tekst en uitleg gegeven over enkele Kifid-uitspraken op het gebied van schadeverzekeringen bij de Insurance Academy van het Verbond van Verzekeraars.

Zij hebben vijf voor de praktijk belangrijke Kifid-uitspraken uit het tweede half jaar van 2022 geselecteerd en nader toegelicht gevolgd door aandachtpunten en tips voor de praktijk. De presentatie kan via de website van het Verbond van Verzekeraars worden teruggekeken (link staat in de comments).

In 2023 geeft Hart advocaten een collegereeks waarbij actuele Kifid-uitspraken op het gebied van verzekeren worden geanalyseerd op praktijkbetekenis.

Nudging in de financiële sector maart 2023

Inzichten uit gedragswetenschappen worden vaker gebruikt om digitale keuzeomgevingen vorm te geven. De AFM vraagt hier al langere tijd aandacht voor en spoort de financiële sector aan om klanten hierin te begeleiden.

In een recent voorwoord voor het Tijdschrift voor Financieel Recht vestigt Frank ’t Hart de aandacht op de laatste nudge van de AFM, die komt in de vorm van een onderzoeksrapport over de inrichting van digitale keuzeomgevingen voor beleggende klanten. Hoewel dit bovenwettelijke verplichtingen zijn, is het onvermijdelijk dat naarmate de AFM hier meer aandacht voor vraagt en instellingen aanspoort om bepaalde gedragsinzichten op te nemen, het "rekening houden met deze inzichten" in de loop van de tijd gemeengoed zal worden.

Online Kifid-sessie Verbond van Verzekeraars maart 2023

Op 27 maart as. verzorgt de Hart Academy een online sessie bij het Verbond een collegereeks waarbij duiding wordt gegeven bij Kifid-uitspraken binnen de verzekeringensector op het gebied van schade. In dit college bespreken Frank ’t Hart en Christian Wulf vijf actuele uitspraken die voor de praktijk relevant zijn. Per uitspraak worden de feiten, belangrijkste overwegingen van het Kifid en enkele tips voor de praktijk gegeven.

Als je je vóór 10 maart 2023 voor de hele collegereeks inschrijft ontvang je 25% korting.

Digitale onboarding van klanten maart 2023

Christian Wulf heeft in zijn recente column op Investment Officer geschreven over de nieuwe richtsnoeren van de EBA met betrekking tot het cliëntenonderzoek op afstand. Daarnaast besteed hij aandacht aan een recente uitspraak van het Kifid waarbij de Commissie van Beroep heeft geoordeeld dat een bank een onbewerkte kopie van ID-bewijs mag opvragen, verwerken en vastleggen.