Nieuwsarchief april 2019

Sustainable finance april 2019

Hart Academy heeft aan de Amsterdam Law & Finance Association een (Engelstalige) presentatie gegeven over sustainable finance onder de titel 'Money to improve the world'. Naast een schets van de achtergrond en context werd ingegaan op de komende (Europese) regelgeving, in het bijzonder op het gebied van beleggen (pensioenfondsen en asset managers).

Overkreditering april 2019

Frank 't Hart heeft in de JOR een annotatie geschreven over de zorgplicht van een hypotheekaanbieder om overkreditering te voorkomen. In deze zaak ging het onder andere om de vraag of het verstrekken van onjuiste inkomensgegevens voor rekening van de aanbieder dan wel voor rekening van de consument diende te komen. De annotatie leest u hier.

Zorgplicht execution-only april 2019

Een consument die weigert of nalaat volledige gegevens te verstrekken om een aanbieder in de gelegenheid te stellen een passendheidstoets te verrichten, kan zich daarover niet beklagen. Het arrest van het Hof Amsterdam over deze zaak is door Frank 't Hart geannoteerd in de JOR. De annotatie leest u hier.