Nieuwsarchief juni 2019

Informatieplicht adviseur juni 2019

Het hof Arnhem-Leeuwarden kwam in een belangwekkend arrest tot het oordeel dat op een adviseur geen verderstrekkende informatieplicht rust dan op een aanbieder. In de JOR verscheen de annotatie van Frank 't Hart bij dit arrest. In zijn annotatie gaat 't Hart ook in op de plicht van een adviseur om zijn advies zo nodig te onderbouwen (voor een goed begrip van zijn klant).

FD over zorgplicht juni 2019

Het Financieel Dagblad berichtte op 28 juni over een zaak die is aangespannen tegen Knab. Hart advocaten trad op voor Knab. Aan Knab wordt verweten - kort gezegd - dat deze haar zorgplicht jegens crediteuren tegen een rekeninghouder bij een andere bank, heeft geschonden. Hierdoor was het mogelijk - aldus de curator die de zaak heeft aangespannen - dat gelden van obligatiehouders in Nieuwe Hollandsche Wind aan het verhaal zijn onttrokken. Nieuwe Hollandsche Wind hield een betaalrekening aan bij een andere bank en boekte de aldaar aangehouden gelden over naar Knab. U kunt het artikel hier lezen.

Kredietverlening en nudging juni 2019

Hart Academy verzorgde ten behoeve van een grootbank een actualiteitencollege over zorgplicht. Frank 't Hart sprak over kredietverlening en nudging en Jan Tjeenk (De Brauw) over de zorgplicht jegens zakelijke klanten. Enkele sheets uit de presentatie kunt u hier bekijken.