Nieuwsarchief september 2019

Verboden legaliteit september 2019

Rechtsstatelijke beginselen staan op het spel indien financiële ondernemingen legale activiteiten de facto dienen te bestrijden. Frank ’t Hart schreef in het Tijdschrift voor Financieel Recht een opiniërende bijdrage over de fiscale integriteitsrisico’s die financiële ondernemingen dienen te beheersen.

Nieuw Hollandsche Wind september 2019

De rechtbank Den Haag heeft in een op 11 september jl. gewezen vonnis bepaald dat Knab geen schadevergoeding verschuldigd is jegens de curator van Nieuw Hollandsche Wind. Hart advocaten stond Knab bij. Het FD bracht bijgaand artikel uit naar aanleiding van dit vonnis.

Over opsporen en klikken september 2019

In het deze maand verschenen Handboek Beleggingsondernemingen is een bijdrage van Frank 't Hart opgenomen. De in juli 2016 in werking getreden Marktmisbruikverordening heeft een nieuw klikplichtregime in het leven geroepen dat mede bestaat uit een preventie,- monitoring- en opsporingsplicht. Een kritische kanttekening is dat het de toezichthouder zou sieren om (meer) verantwoording af te leggen over de resultaten die behaald zijn met dit (nieuwe) regime.